Chào mừng các bạn đã tới với Tạp chí Y tế công cộng (YTCC) số đặc biệt chào mừng 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Y tế Công cộng.

 

Là một Tạp chí chuyên ngành, Tạp chí Y tế Công cộng có trách nhiệm quảng bá cho những hoạt động YTCC nói chung và hoạt động đào tạo YTCC nói riêng. Bởi vì tất cả các hoạt động thuộc một chuyên ngành đều giao thoa với nhau và tạo nên một bản sắc đặc thù cho chuyên ngành đó, ở khu vực và đất nước nhất định. Không có chuyện, ở một đất nước có một trường đại học chuyên ngành được xếp hạng rất cao trên thế giới, mà đất nước đó lại bị xếp hạng rất thấp về lĩnh vực mà trường đại học đó đang đào tạo, nghiên cứu, và ngược lại. Điều này cũng rất đúng khi áp dụng vào lĩnh vực YTCC. Nhận định này vừa mang ý tương tác nhân-quả, vừa mang ý thúc đẩy phát triển vì những gạn lọc tự nhiên của sự phát triển sẽ giúp không chỉ một cấu phần mà là toàn bộ sự phát triển của một ngành đồng bộ với các ngành khác. Điều đó tạo nên sự phát triển đồng đều, toàn diện của một xã hội.

 

Nhìn vào quá trình vận động phát triển củaTrường Đại học YTCC, tính từ giai đoạn tiền thân là Trường cán bộ Quản lý ngành y tế, chúng ta thấy rằng sự nỗ lực khác nhau ở những giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng tựu chung lại cái gốc vẫn là đào tạo nhân lực hoạt động trong ngành y tế (dù ở loại hình và cấp độ khác nhau). Với sự phát triển mạnh mẽ về cả khoa học và công nghệ trên thế giới thì càng những giai đoạn sau, sự đòi hỏi của xã hội càng cao và cấp bách hơn. Điều đó có nghĩa là xã hội mong nhìn thấy sự phát triển toàn diện và nhanh hơn, với vai trò của một trường đại học-Trung tâm xây dựng và truyền bá kiến thức.

 

Trong số Tạp chí đặc biệt này – bạn đọc sẽ được tiếp cận với các công trình nghiên cứu của giảng viên và học viên của nhà trường trong những năm gần đây. Mục tiêu của Tạp chí số đặc biệt  nhằm chia sẻ và cung cấp những bằng chứng khoa học cập nhật về các chủ đề thuộc lĩnh vực y tế công cộng tới các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ quản lý, các nghiên cứu viên, học viên và sinh viên.

 

Những đóng góp đầy đủ của Trường Đại học YTCC cho ngành học mới được phát triển ở Việt Nam trong những năm đầu thiên niên kỷ này sẽ chỉ được công nhận khi tất cả những hoạt động và sản phẩm thực tế của nhà trường được thể hiện không chỉ bằng những nội dung không mang tính nghiên cứu, mà còn qua những nội dung liên quan tới đào tạo, những nội dung mang tính định hướng và dẫn dắt v.v.. Mà cũng không chỉ giới hạn qua những nội dung mang tính kỹ thuật mà phát triển con người.

 

Tôi trân trọng giới thiệu số chuyên đề này cho Trường Đại học Y tế Công cộng.

Lê Vũ Anh

Tổng biên tập

 

Mục lục

Thu Ha Nguyễn, Quỳnh Anh Nguyễn, Nhật Anh Nguyễn, Xuân Phú Nguyễn
Bảo Châu Lê, Minh Hoàng Nguyễn, Viết Hùng Trần, Xuân Chiến Nguyễn, Phương Thùy Nguyễn, Mai Hoa Đỗ, Thị Thu Hà Bùi
Thanh Thủy Hứa, Thị Hải Lê Nguyễn, Thanh Hương Nguyễn
Thị Diễm Phương Lê, Thị Tuyết Hạnh Trần, Sinh Nam Vũ
Thị Thu Thủy Trần, Thị Liên Hương Nguyễn
Thị Đức Hạnh Trần, Bích Ngọc Lê, Hồng Chinh Đào, Thị Kim Ánh Lê, Thị Hoàng Lan Vũ
Thị Tây Nguyên Trần, Văn Tường Phan
Trung Kiên Nguyễn, Thị Nga Nguyễn, Quang Tiến Trương
Thị Thủy Nguyễn, Thị Hiền Hồ, Đức Mạnh Phạm
Thúy Quỳnh Nguyễn, Thị Thu Thủy Trần
Thị Hoa Nguyễn, Thị Minh Thủy Nguyễn
Thị Minh Thủy Nguyễn, Ngọc Diệp Hoàng
Thị Hoài Thu Nguyễn, Kim Tuyền Bùi, Thanh Hùng Phùng, Quỳnh Anh Phạm
Thanh Hà Nguyễn, Thị Thu hà Lê, Quốc Toản Lưu
Quốc Toản Lưu, Việt Hùng Nguyễn, Mai Hương Nguyễn, Thị Thu Lê, Đức Phúc Phạm
Thị Thu Hà Lê, Thanh Hà Nguyễn, Quốc Toản Lưu
Thị Thanh Hương Lê, Mike Capra, Margaret Cook, Vũ Anh Lê
Xuân Oanh Nguyễn, Ngọc Quang Lã, Văn Trọng Phan
Thị Hiền Hoàng, Ngọc Quang Lã, Quang Huy Trần
Thị Hạnh Trang Đỗ, Thị Thương Lê, Thị Luyến Lê, Đức Mạnh Phạm
Minh Điềm Đặng, Thị Mai Hoa Trần, Mạnh Linh Vũ, Thị Hồng Nhung Nguyễn, Ngọc Hà Bùi, Thị Hằng Nguyễn, Thị Tâm Bùi, Thị Mỹ Hạnh Trần
Phương Liên Phạm, Thị Nhung Ngô
Thị Hoài Thu Nguyễn, Thị Mỹ Anh Bùi, Thanh Nga Hoàng
Minh Hoàng Nguyễn, Viết Hùng Trần, Xuân Chiến Nguyễn, Mai Hoa Đỗ, Phương Thùy Nguyễn, Huy Hiệp Bùi, Thị Thu Hà Bùi
Mạnh Vũ Ngô, Văn Minh Hoàng, Đức Mạnh Phạm, Thị Mai An Nguyễn
Thị Tú Quyên Bùi, Hồng Chinh Đào
Thanh Hương Nguyễn, Nhật Linh Nguyễn, Khánh Chi Hoàng, Thanh Hà Nguyễn
Thị Hải Hà Lê, Thanh Hương Nguyễn, Quang Tiến Trương, Marilyn Campbell, Michelle Gatton, Michael Dunne