Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Y tế Công cộng nhận đăng tải các thông tin và các công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng liên quan đến chuyên ngành Y tế Công cộng trong và ngoài nước như: Dịch tễ học hiện đại, sức khỏe môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh ung thư, HIV/AIDS, chấn thương, dược cộng đồng, chính sách y tế, quản lý y tế, sức khỏe lao động, phục hồi chức năng, sức khỏe sinh sản, dân số/KHHGĐ, sức khỏe vị thành niên, giáo dục và nâng cao sức khỏe, khoa học xã hội, nhân học, khoa học hành vi, công nghệ thông tin y học,…

Tạp chí khuyến khích các tác giả nộp bản thảo dưới dạng các bài báo bình luận, bài nghiên cứu được rút ra từ các nghiên cứu định lượng, định tính, tổng quan hệ thống, phân tích gộp và báo cáo tổng hợp kinh nghiệm từ các chương trình Y tế Công cộng.

 

Chính sách về chuyên mục

Tổng quan (Review)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Nghiên cứu (Research)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Báo cáo chương trình (Report)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Bài bình luận (Commentary)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Nghiên cứu trường hợp (Case reports)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Quá trình phản biện

Tạp chí YTCC sử dụng một quy trình bình duyệt nghiêm ngặt để đánh giá các bản thảo bài báo về độ chính xác, tính mới và tầm quan trọng về mặt khoa học. Toàn bộ quá trình phản biện là ẩn danh gồm 02 phản biện kín (các tác giả và các phản biện không được biết thông tin về nhau). Quá trình phản biện này đảm bảo tính công bằng đồng thời ngăn chặn việc đánh giá quá cao kết quả từ các bác sĩ và công chúng. Quy trình biên tập cẩn thận của Tạp chí thường yêu cầu nhiều sửa đổi và liên quan đến việc kiểm tra chi tiết về độ chính xác.

 

Mục đích, tôn chỉ

Mục đích của tạp chí YTCC là một tạp chí khoa học uy tín hàng đầu tại Việt Nam và Châu Á Thái Bình Dương trong việc cung cấp các nghên cứu, can thiệp và chia sẻ kinh nghiệm chất lượng và đáng tin cậy trong lĩnh vực Y tế Công cộng cả về mặt nội dung, hệ thống xuất bản chuyên nghiệp

TẠp chí YTCC luôn cố gắng hết sức để thúc đẩy và phát triển các nghiên cứu khoa học cả về số lượng và chất lượng cũng như tăng cường chia sẻ thông tin trong lĩnh vực Y tế công cộng thông qua việc xuất bản các bài báo được bình duyệt đảm bảo nguyên tắc đạo đức và có giá trị khoa học cao. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện một chương trình hỗ trợ các nhà nghiên cứu hoàn thiện kỹ năng viết bài trên phạm vi toàn quốc.

 

Chu kỳ xuất bản tạp chí

Chu kỳ xuất bản:

- Số tiếng Việt: 3 tháng/ số, một năm có 4 số (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12)

- Số tiếng Anh: 6 tháng/ số, một năm có 2 số (tháng 6 và tháng 12)

 

Tuyên bố về đạo đức xuất bản

Chúng tôi, đội ngũ biên tập và quản lý của Tạp chí Y Tế Công Cộng (YTCC), tận tụy cam kết và duy trì những nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ nhằm đảm bảo tính chất lượng, minh bạch và công bằng trong mọi hoạt động xuất bản.

1. Minh Bạch và Trung Thực:

 • YTCC sẽ duy trì sự minh bạch và trung thực trong mọi quá trình xuất bản.
 • Chúng tôi sẽ không áp đặt bất kỳ ảnh hưởng nào đối với nội dung của nghiên cứu hay bài báo.

2. Không Mâu Thuẫn về Quyền Lợi:

 • Chúng tôi cam kết không tạo ra mâu thuẫn về quyền lợi trong quá trình quyết định xuất bản.
 • Quyết định chấp nhận hay từ chối bài báo dựa trên chất lượng và tính đáng tin cậy, không phải dựa trên lợi ích cá nhân.

3. Tôn Trọng Quyền Riêng Tư và Đạo Đức Nghiên Cứu:

 • YTCC sẽ tôn trọng quyền riêng tư của tác giả và bảo vệ thông tin nhạy cảm.
 • Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân một cách phi đạo đức và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong giao tiếp với tác giả.

4. Đối Xử Công Bằng và Công Lý:

 • Tạp chí cam kết đối xử công bằng và công lý đối với tất cả tác giả và đội ngũ biên tập.
 • Quyết định xuất bản sẽ dựa trên giá trị khoa học của mỗi bài báo và được xuất bản qua quá trình đánh giá và bình duyệt chuyên môn, không phân biệt đến địa vị hay nguồn gốc của tác giả.

5. Không Chấp Nhận Gian Lận và Vi Phạm Đạo Đức:

 • Tạp chí YTCC không chấp nhận bất kỳ hành vi gian lận hoặc vi phạm đạo đức nào trong quá trình xuất bản.
 • Mọi vi phạm sẽ được xử lý theo quy định và chính sách của tạp chí.

 

Quy định về kiểm tra đạo văn và giải quyết đạo văn

 1. Kiểm Tra Đạo Văn:

  • Tất cả các bài báo và nghiên cứu được nộp đến tạp chí YTCC sẽ trải qua quá trình kiểm tra đạo văn bởi biên tập viên chuyên nghiệp trong tổ ban biên tập.
 2. Phương Thức Giai Quyết Đạo Văn:

  • Nếu phát hiện có bất kỳ dạng vi phạm đạo văn nào, biên tập viên sẽ liên hệ với tác giả để yêu cầu giải quyết vấn đề.
  • Tác giả có trách nhiệm cung cấp giải thích và sửa chữa ngay lập tức nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến đạo văn.
 3. Thỏa Thuận với Tác Giả:

  • YTCC sẽ thực hiện quá trình thảo luận với tác giả để giải quyết vấn đề đạo văn một cách tích cực và hiệu quả.
  • Nếu cần thiết, tác giả sẽ có thời gian cần thiết để điều chỉnh và sửa chữa bài báo để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc đạo văn.
 4. Tạo Cơ Hội Cho Sửa Lỗi:

  • Tạp chí sẽ cung cấp cơ hội cho tác giả để sửa lỗi và cải thiện bài báo của mình trước khi xuất bản chính thức.
  • Tác giả có thể được yêu cầu cung cấp các nguồn tham khảo chính xác và thực hiện các biện pháp cần thiết để chứng minh tính chất độc lập và chính xác của nghiên cứu.
 5. Xử Lý Các Trường Hợp Nghiêm Trọng:

  • Trong trường hợp vi phạm đạo văn nghiêm trọng, tạp chí có quyền từ chối xuất bản bài báo hoặc thậm chí rút bài báo đã xuất bản nếu cần thiết.
  • Các biện pháp khẩn cấp sẽ được thảo luận và thực hiện để bảo vệ uy tín của tạp chí và đảm bảo chất lượng khoa học.
 6. Chấp Nhận Sự Học Hỏi:

  • Tạp chí sẽ tạo điều kiện cho tác giả học hỏi từ kinh nghiệm đạo văn và cung cấp hỗ trợ để cải thiện kỹ năng viết và trình bày.

Bằng cách này, Tạp chí YTCC không chỉ đảm bảo chất lượng và độ chính xác của nội dung mà còn thể hiện cam kết đối với nguyên tắc đạo đức và minh bạch trong hoạt động xuất bản.

 

Phí cho tác giả

Từ 01/04/2024, sau khi cân nhắc và xem xét mức phí trung bình từ các tạp chí khác Tạp chí Y tế công có thay đổi phí đăng tải đối với các bài báo đăng tải bằng tiếng Việt với 2 mức phí:

Lệ phí đăng tải tiêu chuẩn*

1.500.000đ/bài

Thời gian đăng tải ≤ 6 tháng

Lệ phí đăng tải gấp*

2.500.000đ/bài

Thời gian đăng tải ≤ 3 tháng

* Lệ phí được nộp ngay khi đăng ký gửi bài. Bài báo gửi đăng phải tuân thủ quy trình phản biện độc lập của Tạp chí. Nếu bài báo không được chấp thuận đăng tải, Tạp chí không hoàn lại số tiền lệ phí đăng tải mà nhóm tác giả đã nộp. Các bài báo đăng tải trên Tạp chí của Hội phiên bản tiếng Anh (Vietnam Journal of Public Health) vẫn tiếp tục được đăng tải miễn phí cho tới khi BCH Hội YTCC VN và BBT Tạp chí YTCC có những thông báo tiếp theo.