Địa chỉ gửi thư

Phòng 203 - 204, khu E2, khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 đường Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội

Người phụ trách

Tổ thư ký

Hỗ trợ

Tổ thư ký
Điện thoại: 0243 736 8065
Email: vjph@vpha.org.vn or tapchiytcc@vpha.org.vn