Một số triệu chứng thường gặp sau ca làm việc ở công nhân nữ ngành da giầy tại một số khu công nghiệp Việt Nam (Common after shift symptoms in female workers in the shoe making industry in several industrial zones in Vietnam)

Thúy Quỳnh Nguyễn, Thị Thu Thủy Trần

Tóm tắt


Cùng với sự phát triển nhanh chóng của số lượng các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất da giày có số lượng và tỉ lệ công nhân nữ (CNN) làm việc trong ngành sản xuất da giày ngày càng gia tăng. Qua nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn 769 CNN ở 3 nhà máy sản xuất da giày tại 3 khu công nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 3 nhóm triệu chứng sau ca làm việc có tỷ lệ mắc cao ở CNN da giầy là cơ – xương – khớp;  mắt và nhóm biểu hiện về tâm thần kinh. Trong đó, 5 triệu chứng thường gặp nhất sau ca làm việc là đau mỏi cổ, gáy; đau đầu; đau mỏi vai cánh tay; mỏi mắt, mờ mắt và ho. Tỷ lệ CNN bị đau mỏi hông và chi dưới ở mức độ vừa chiếm tỷ lệ cao nhất (37,7%); thứ nhì là đau mỏi lưng trên và thắt lưng (gần 30%). Đối với các triệu chứng về mắt của CNN da giầy có 3 triệu chứng thường gặp là khô mắt, đỏ mắt cộm ngứa và nhìn mờ. Với các triệu chứng về tâm thần kinh khoảng 40% CNN có ít nhất 1 trong 5 triệu chứng như lo âu, căng thẳng; hay quên, khó tập trung; buồn chán; khó ngủ, mất ngủ hoặc đau đầu. Nghiên cứu cũng cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng hôn nhân; số con hiện có; thời gian làm nghề và thời gian làm việc tại doanh nghiệp với đau mỏi cổ gáy.

English abstract

In association with the rapid growth of industrial zones, the proportion of female workers in shoe making industry is increasing. This cross-sectional study design with quantitative survey was conducted with 769 female workers in 3 shoe making companies chosen from 3 industrial zones. The findings showed that 3 common groups of after-shift symptoms in female workers in the shoe industry were musculoskeletal symptoms, eye problems and neuropsychiatric symptoms. The 5 most frequently occurred after-shift symptoms included neck pain, headache, shoulder and arm pain, eye fatigue and cough. The rate of female workers experienced mild pain in the hip and lower limbs was the highest (37.7%), second was upper and lower back pain (approximately 30%). Female workers in the shoe industry had 3 common eye symptoms, namely dry eyes, red and itchy eyes, and blurred vision. Nearly 50% of female workers experienced at least 1 of 5 neuropsychiatric symptoms such as anxiety, stress, memory loss, difficulty to focus, boredness, sleeping difficulty, loss of sleep or headache. Statistically significant relationship was observed between neck pain and marital status; number of children; work seniority and number of years working in the company.

1.             Tổng cục thống kê (2013), Niêm giám thống kê năm 2013.

2.             Nguyễn Thế Công (2003), Điều kiện làm việc và sức khỏe nghề nghiệp của lao động nữ, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

3.             Đỗ Việt Đức (2015), Tăng cường mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp da giầy, Truy cập ngày: 1/7/2015, Tại trang: http://nilp.org.vn/chitietchude/id/880/Tang-cuong-moi-quan-he-giua-trach-nhiem-xa-hoi-va-san-xuat-sach-hon-trong-nganh-cong-nghiep-da-giay.

4.             Mai Tuấn Hưng (2011), Thực trạng môi trường và tình hình sức khỏe công nhân tiếp xúc với dung môi hữu cơ tại công ty cổ phần Giầy Hải Dương năm 2010, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

5.             Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa (2014), Một số ảnh hưởng của môi trường sản xuất ở các cơ sở sản xuất giầy da đối với sức khỏe người lao động.


Từ khóa


công nhân nữ; ngành da giầy; triệu chứng sau ca làm việc; female workers, shoe making industry, after shift symptoms

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tổng cục thống kê (2013), Niêm giám thống kê năm 2013.

Nguyễn Thế Công (2003), Điều kiện làm việc và sức khỏe nghề nghiệp của lao động nữ, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

Đỗ Việt Đức (2015), Tăng cường mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp da giầy, Truy cập ngày: 1/7/2015, Tại trang: http://nilp.org.vn/chitietchude/id/880/Tang-cuong-moi-quan-he-giua-trach-nhiem-xa-hoi-va-san-xuat-sach-hon-trong-nganh-cong-nghiep-da-giay.

Mai Tuấn Hưng (2011), Thực trạng môi trường và tình hình sức khỏe công nhân tiếp xúc với dung môi hữu cơ tại công ty cổ phần Giầy Hải Dương năm 2010, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa (2014), Một số ảnh hưởng của môi trường sản xuất ở các cơ sở sản xuất giầy da đối với sức khỏe người lao động.