Bích Diệp, Phạm, Viện đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội

  • Số 50 (tháng 12 năm 2019) - Nghiên cứu (Research)
    Thực trạng ghi nhãn dinh dưỡng của một số sản phẩm được chế biến sẵn và đồ uống không cồn được bày bán tại một số cửa hàng/ siêu thị ở Hà Nội
    Tóm tắt  PDF