Địa chỉ gửi thư

Phòng 201 - 202, khu E2, khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 đường Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội

Người phụ trách

Trần Thị Kiều Oanh
Tổ thư ký
Phòng 201 - 202, khu E2, khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 đường Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 02437368065

Hỗ trợ

Tổ thư ký
Điện thoại: 0243 736 8065/0824536961
Email: vjph@vpha.org.vn or tapchiytcc@vpha.org.vn