Editor in chef

 1. Prof Lê Vũ Anh, Vietnam Public Health Association, Việt Nam

Deputy editor in chef

 1. Prof W.Binns Colin, Curtin University, Australia

Editor Board

 1. Assoc.Prof Lê Cự Linh, Đại học VinUni, Việt Nam
 2. Prof Sihver Lembit, Chammers University of Technology, Thụy Điển
 3. Assoc.Prof Vũ Thị Hoàng Lan, Hanoi University of Public Health, Việt Nam
 4. Prof Bennett Trude, University of North Carolina, Hoa Kỳ
 5. Dr Trần Thị Tuyết Hạnh, Hanoi University of Public Health, Việt Nam
 6. Dr Phùng Trí Dũng, Griffith University, Australia
 7. Prof Phạm Việt Cường, Hanoi University of Public Health, Việt Nam
 8. Dr Phạm Đức Phúc, Hanoi University of Public Health, Việt Nam
 9. Assoc.Prof Nguyen Thanh Huong, Hanoi University of Public Health, Việt Nam
 10. Prof Capra Mike, University of Queensland, Australia
 11. Prof Mulvey Kevin, SAMHSA/Northeastern University, Hoa Kỳ
 12. Prof Juhwan Oh, Seoul National University, Hàn Quốc, Cộng hòa
 13. Assoc.Prof Hoàng Văn Minh, Hanoi University of Public Health, Việt Nam
 14. Prof Lanza Guy, The State University of New York, Hoa Kỳ
 15. Assoc.Prof Do Van Dung, Hochiminh city University of Medicine and Pharmacy, Việt Nam
 16. Prof H.Lee Andy, Curtin University, Australia
 17. Dr Nguyen Ngoc Bich, Trường Đại học Y tế công cộng, Việt Nam

Advisory Board

 1. Prof Đặng Nguyên Anh, Vietnam Academy of Social Sciences, Việt Nam
 2. Assoc.Prof S.Hirsh Jennifers, Columbia University, Hoa Kỳ
 3. Prof Nguyễn Công Khẩn, Ministry of Health, Việt Nam
 4. Prof Nguyễn Văn Tuấn, Garvan Institute, Australia