Tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19 và một số đặc điểm dịch tễ liên quan đến tử vong do bệnh COVID-19 tại Đồng Tháp năm 2021 - 10.53522/ytcc.visdb.T220726

Đoàn Tấn Bửu, Nguyễn Công Cừu, Lê Minh Luận, Phan Thanh Hoà, Nguyễn Quang Vinh, Châu Thị Thuý Hằng, Mai Ngọc Lành, Phạm Thị Ngọc Thu

Tóm tắt


Tiêm ngừa vắc xin được xem là một trong những biện pháp ngăn ngừa bệnh thành công nhất đã
được chứng minh trong lịch sử nhân loại. Nghiên cứu đặt ra mục tiêu mô tả tình hình tiêm vắc xin
phòng COVID-19 và phân tích yếu tố liên quan đến tử vong do bệnh COVID-19 tại Đồng Tháp
năm 2021. Áp dụng phương pháp nghiên cứu hồi cứu sử dụng số liệu thứ cấp dựa trên số liệu
thống kê bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại Đồng Tháp trong thời gian nghiên cứu. Có
13,709 bệnh nhân được thu thập thông tin từ số liệu thống kê, kết quả cho thấy, tỷ lệ chưa tiêm
vaccine 20.4%, tiêm 1 mũi là 14.3% và tiêm đủ 2 mũi trở lên là 65.3%, tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 0.2%. Sử dụng mô hình phân tích hồi quy logistic đa biến, kết quả cho thấy chỉ có tuổi và tiêm vaccine là hai yếu tố độc lập có liên quan đến tử vong (p < 0.05). Nghiên cứu khuyến nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân nhằm tạo miễn dịch giúp giảm tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh.

Từ khóa


Vắc xin Covid-19, tử vong, Covid-19