Thực hành dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - 10.53522/ytcc.vi55.210505

Đỗ Thị Hạnh Trang, Huỳnh Thị Ngọc Hiền

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực hành dinh dưỡng của bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) type 2 tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Phương pháp: Nghiên cứu có thiết kế mô tả cắt ngang, thực hiện trên 206 bệnh nhân ĐTĐ type 2 đang sinh sống tại địa bàn nghiên cứu. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp người bệnh, sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh đạt về thực hành dinh dưỡng chiếm tỷ lệ 58.3%. Tỷ lệ thực hành đạt về sử dụng thực phẩm thuộc các nhóm glucid, lipid, nhóm cung cấp chất xơ và vitamin, tuân thủ các nguyên tắc dinh dưỡng về số bữa ăn vẫn chưa cao.Kết luận: Tỷ lệ người bệnh đạt về thực hành dinh dưỡng còn chưa cao cho thấy sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi dinh dưỡng của người bệnh. Các can thiệp cần phù hợp với tập quán ăn uống, điều kiện kinh tế của gia đình người bệnh cũng như nguồn thực phẩm sẵn có ở địa phương.


Từ khóa


thực hành dinh dưỡng, đái tháo đường type 2, Bến Tre, mô tả cắt ngang.

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


Cục Quản lý khám chữa bệnh. Gánh nặng bệnh Đái tháo đường tại Việt Nam. http//www.daithaoduong.kcb.vn. Published 2017. Accessed Truy cập 20/9/2017.

Trung tâm Y tế huyên Châu Thành. Báo cáo hoạt động trung tâm quí III, Phần 3 Chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm. 2017.

Bộ Y tế. Quyết định số 3319/QĐ-BYT ngày 19/7/2017 về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2 ". In:2017.

Bộ Y tế. Quyết định số 5517/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn điều trị dinh dưỡng lâm sàng. In: Bộ Y tế; 2015.

Bộ Y tế. Dự án mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh đái tháo đường, phiếu điều tra kiến thức thí độ thực hành cộng đồng về phòng chống bệnh đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương; 2012.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Phiếu điều tra khẩu phần ăn hộ gia đình theo tuần suất. Viện dinh dưỡng; 2010.

Lưu Ngân Tâm. Các nguyên tắc của dinh dưỡng trị liệu và dinh dưỡng chuyên biệt cho người bệnh đái tháo đường, Dinh dưỡng cho người Đái tháo đường, chương trình đào tạo chuyên môn và các kỹ năng cho người giáo dục bệnh nhân đái tháo đường, Bệnh viện Chợ rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Chợ Rẫy; 2010.

Bùi Thị Hương. Tuân thủ chế độ dinh dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ của bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa nội tiết bệnh viện nhân dân 115 Thạnh phố Hồ Chí Minh [Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ], Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội; 2017.

Đặng Văn Bình. Thực trạng tuân thủ điều trị và yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại trạm y tế xã An Bình, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, [Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ YTCC], Đại học y tế công cộng Hà Nội; 2016.

Trịnh Quang Chung. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường type 2 đang theo dõi ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp [Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ], Đại học Y tế công cộng Hà Nội; 2016.