Nhu cầu tham vấn tâm lý và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phạm Thi Nam, Lê Trìu Mến, Võ Nữ Hồng Đức

Tóm tắt


Tóm tắt:

* Đặt vấn đề: Việt Nam có tốc độ già hóa nhanh trên thế giới, nhưng nhu cầu tham vấn tâm lý ở người cao tuổi chưanhận được sự quan tâm đúng mức. Nghiên cứu thực hiện nhằm tìm hiểu về nhu cầu tham vấn tâm lý và một số yếu tố liên quan ở người ≥ 60 tuổi xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với cỡ mẫu thực là 400 sử dụng phương pháp chọn mẫu hai giai đoạn. Thang đo nhu cầu tham vấn tâm lý ở người cao tuổi (Older Persons Counseling Needs Survey - OPCNS) được sử dụng, tổng điểm từ 27 đến 108. Điểm càng cao chứng tỏ nhu cầu tham vấn tâm lý của đối tượng càng cao. Cronbach’s Alpha của OPCNS là 0,75.

* Kết quả: 50,5% người cao tuổi có nhu cầu cao về tham vấn tâm lý. Nhu cầu tham vấn tâm lý cao nhất về các vấn đề sức khỏe, sức khỏe tinh thần, lão hóa, cô lập xã hội, hội đoàn thể - giải trí và nhóm trò chuyện. Các yếu tố liên quan đến nhu cầu cao tham vấn tâm lý là tuổi, tình trạng sinh sống, chất lượng cuộc sống, hài lòng cuộc sống và nguy cơ trầm cảm. 

* Kết luận: Người cao tuổi có nhu cầu cao trong tham vấn ở nhiều khía cạnh tâm lý. Kết quả nghiên cứu gợi ý thực hiện tham vấn tâm lý cho các nhóm người cao tuổi dễ bị tổn thương, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp đỡ người cao tuổi neo đơn tại địa bàn.


Từ khóa


Nhu cầu, Tham vấn, Tâm lý, Người cao tuổi, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế. Thích ứng với quá trình già hóa dân số. 2017; https://ccdso.thuathienhue.gov.vn/?gd=1&cn=28&tc=687. Truy cập 26/03/2019.

Nguyễn Bá Đạt, Nguyễn Thị Anh Thư. Một số xu hướng nghiên cứu tham vấn tâm lý ở VN. Tạp chí Tâm lý học. 2017; 10:88-97.

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. 2008.

Huỳnh Ngọc Vân Anh. Trầm cảm và các yếu tố liên quan của người cao tuổi tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hội nghị khoa học kỹ thuật lần 34 - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 2017. 2016.

Nguyễn Thị Vân Hạnh. Sự hài lòng về cuộc sống của người Việt Nam hiện nay xét trên góc độ nghề nghiệp, việc làm và mức sống. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. 2013; 29(3).

Lê Tiến Tùng. Dấu hiệu trầm cảm ở người cao tuổi tại xã An Lão - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam năm 2015. Hà Nội, Đại học Y Hà Nội; 2015.

Eray Demirdiş, Seher Balcı Celik. Older People's Pyshological Counseling and Guidance Needs Scale: Validity and Reliability Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013; 84:652-657.

Azmi Bayram Ilbay, Yakup Yigit, OmerOzisli. Life satisfaction and guidance need of there retired people: Sample of Sakarya Journal of Behavior at Work. 2016; 1(1):36-47.

Jane E Myers. Counseling Older Persons. Searchlight Plus: Relevant Resources in High Interest Areas. 58 +. ERIC Clearinghouse on Counseling and Personnel Services: National Inst. of Education (ED), Washington, DC; 1984.

Chen Tsung-Hsing. A Study on Older Persons’ counseling needs and counseling attitudes: NKNU Institutional Repository. 2003.

Günaydin Nevin, Arici Yeliz Kaşko. Investigation of the Need of Psychological Counseling and Life Satisfaction Levels of Elderly Nursing Home Residents. Turkiye Klinikleri J Nurs. Sci. 2019.

Jane E Myers, Larry C Loesch. The Counselling Needs of Older Persons. Humanist Educator. 1981; 20(1):21-35.

Jane E Myers. Counseling Older Persons. Searchlight Plus: Relevant Resources in High Interest Areas. ERIC Clearinghouse on Counseling and Personnel Services: National Inst. of Education (ED); 1984.