Vai trò của nồng độ kháng thể igg tổng số trên bệnh nhân nhi nhiễm hiv tại Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2012

Đặng Vũ Phương Linh, Trần Mỹ Hoa, Đinh Thị Thanh, Vũ Thị Phương Nhung, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Việt Hùng

Tóm tắt


TÓM TẮT

Tỷ lệ trẻ em nhiễm HIV được điều trị được tìm thấy cao hơn so với người lớn, và nồng độ IgG toàn phần được tìm thấy cao bất thường trên bệnh nhân nhiễm HIV, do đó nghiên cứu muốn xác định mối liên quan giữa nồng độ IgG và một số marker lâm sàng và cận lâm sàng của trẻ nhiễm HIV. Nghiên cứu bệnh chứng trên 68 trẻ nhiễm HIV được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2012. Kết quả chỉ ra rằng nồng độ IgG trong huyết thanh có mối tương quan tỷ lệ nghịch với số lượng tế bào lymphoT CD4 (rho=-0,34; P < 0,01) và thời gian điều trị (rho=-0,209, P=0,04).Tuy nhiên, nồng độ IgG lại có mối tương quan tỷ lệ thuận với độ tuổi bắt đầu điều trị (rho=0,47, P<0,01).


Từ khóa


HIV, IgG, nhiễm trùng cơ hội, số lượng tế bào lympho T CD4, tải lượng virus, điều trị thuốc kháng virus ARV

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


Antiretroviral Therapy for HIV Infection in Infants and Children: Towards Universal Access: Recommendations for a Public Health Approach: 2010 Revision, WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee, Geneva2010.

Cagigi A, Du L, Dang LV, Grutzmeier S, Atlas A, Chiodi F, et al, CD27(-) B-cells produce class switched and somatically hyper-mutated antibodies during chronic HIV-1 infection, PLoS One, 2009;4(5):e5427, doi: 10,1371/journal,pone,0005427, PubMed PMID: 19412542; PubMed Central PMCID: PMCPMC2671610.

Dang LV, Nilsson A, Ingelman-Sundberg H, Cagigi A, Gelinck LB, Titanji K, et al, Soluble CD27 induces IgG production through activation of antigen-primed B cells, J Intern Med, 2012;271(3):282-93, doi: 10,1111/j,1365-2796,2011,02444,x, PubMed PMID: 21917027.

Fru FS, Chiabi A, Nguefack S, Mah E, Takou V, Bogne JB, et al, Baseline demographic, clinical and immunological profiles of HIV-infected children at the Yaounde Gynaeco-Obstetric and Pediatric hospital, Cameroon, Pan Afr Med J, 2014;17:87, doi: 10,11604/pamj,2014,17,87,3264, PubMed PMID: 25452833; PubMed Central PMCID: PMCPMC4247732.

Lyamuya EF, Matee MI, Kasubi M, Scheutz F, Immunoglobulin profile in HIV-1 infected children in Dar es Salaam, East Afr Med J, 1999;76(7):370-5, PubMed PMID: 10520363.

O'Gorman MR, Zijenah LS, CD4 T cell measurements in the management of antiretroviral therapy--A review with an emphasis on pediatric HIV-infected patients, Cytometry B Clin Cytom, 2008;74 Suppl 1:S19-26, doi: 10,1002/cyto,b,20398, PubMed PMID: 18228562.

Pensieroso S, Galli L, Nozza S, Ruffin N, Castagna A, Tambussi G, et al, B-cell subset alterations and correlated factors in HIV-1 infection, AIDS, 2013;27(8):1209-17, doi: 10,1097/QAD,0b013e32835edc47, PubMed PMID: 23343911.

Pham HV, Ishizaki A, Nguyen LV, Phan CT, Phung TT, Takemoto K, et al, Two-year outcome of first-line antiretroviral therapy among HIV-1 vertically-infected children in Hanoi, Vietnam, Int J STD AIDS, 2015;26(11):821-30, doi: 10,1177/0956462414556328, PubMed PMID: 25332224.

Takarinda KC, Harries AD, Shiraishi RW, Mutasa-Apollo T, Abdul-Quader A, Mugurungi O, Gender-related differences in outcomes and attrition on antiretroviral treatment among an HIV-infected patient cohort in Zimbabwe: 2007-2010, Int J Infect Dis, 2015;30:98-105, doi: 10,1016/j,ijid,2014,11,009, PubMed PMID: 25462184; PubMed Central PMCID: PMCPMC5072602.

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Fact Sheet July 2017: Global HIV Statistics, 2017.