Thực hành và một số yếu tố ảnh hưởng đến nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con từ 6-12 tháng tuổi tại Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ năm 2019

Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Trọng Hưng, Nguyễn Thanh Hà

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả thực hành nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) (bú sớm 1 giờ đầu, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng, dự định cai sữa) và các yếu tố ảnh hưởng của các bà mẹ có con từ 6-12 tháng tuổi tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 233 bà mẹ từ tháng 3-8/2019 kết hợp phỏng vấn sâu nhân viên Trạm Y tế, chồng/mẹ chồng và thảo luận nhóm các bà mẹ.

Kết quả: Tỷ lệ bà mẹ có thực hành chung đúng về NCBSM, cho trẻ bú sớm trong 1 giờ đầu và NCBSM hoàn toàn trong 6 tháng đầu còn thấp (23,6%, 48,1% và 26,6%). Có 63,1% bà mẹ chưa cai sữa cho con, trong đó 40,8% dự định cai sữa khi con từ 24 tháng tuổi trở lên; 18-23 tháng tuổi là 13,6% và dưới 18 tháng tuổi là 45,6%. Trình độ học vấn, kiến thức chung đúng về NCBSM của bà mẹ, phương pháp sinh thường, sự hỗ trợ trong lần đầu cho con bú và tư vấn về NCBSM từ các nhân viên y tế, sự hỗ trợ từ gia đình là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến thực hành NCBSM. Một số quan niệm về sữa mẹ và phong tục tập quán, công việc của mẹ cũng ảnh hưởng đến thực hành NCBSM.

Kết luận: Nghiên cứu khuyến nghị các cơ sở y tế cần tăng cường truyền thông về lợi ích và cách NCBSM cho các bà mẹ.

Từ khóa


sữa mẹ, nuôi con bằng sữa mẹ, bú sớm, bú mẹ hoàn toàn,, kiến thức, lợi ích

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


WHO. Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. 2003.

Black RE, Victora CG, Walker SP, al e. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. The Lancet 2013;382(9890):427-451.

Debes AK, Kohli A, Walker N, al e. Time to initiation of breastfeeding and neonatal mortality and morbidity. BioMed Central. 2013;13(3):s19.

NEOVITA Group S. Timing of initiation, patterns of breastfeeding, and infant survival: prospective analysis of pooled data from three randomised trials. Lancet Glob Health. 2016;4(4):266–275.

Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, al e. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. The Lancet. 2008;371(9608):243-260.

UNICEF. UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women. 2017.

Viện Dinh Dưỡng. Thông tin giám sát dinh dưỡng năm 2014.

Đặng Cẩm Tú. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con 0-25 tháng tuổi tại 3 tỉnh Hà Nam, Quảng Bình, Lào Cai và hiệu quả một số biện pháp can thiệp 2012-2015 [Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng], Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; 2018.

Tôn Thị Anh Tú, Nguyễn Thu Tịnh. Kiến thức thái độ thực hành về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại bệnh viện Nhi đồng 1 từ 01/12/2009 đến 30/04/2010. Tạp chí Y học Tp.Hồ Chí Minh. 2011;15(1):186-191.

Trần Nguyễn Thị Anh Đào, Huỳnh Thị Duy Hương. Mối liên quan giữa kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ với bú mẹ hoàn toàn. Tạp chí Y học Tp.Hồ Chí Minh. 2011;15(1):tr. 217-221.

Huỳnh Thị Thanh Nguyên. Tỷ lệ bà mẹ cho con bú trong một giờ đầu sau sinh mổ và các yếu tố liên quan tại bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 [Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ Y học Dự phòng], Đại học Y Dược TP.HCM; 2017.