Một số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng thấp còi ở học sinh 11-14 tuổi tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, tỉnh Yên Bái, năm 2017

Nguyễn Song Tú, Trần Thúy Nga, Nguyễn Thị Vân Anh, Hoàng Văn Phương

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Nguyên nhân gốc rễ của suy dinh dưỡng là tình trạng đói nghèo, lạc hậu về mọi mặt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở học sinh 11-14 tuổi

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh – chứng trên 3.704 học sinh tại 14 trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 201: Phân tích hồi quy đa biến được áp dụng nhằm tìm hiểu mối liên quan với tình trạng thấp còi của học sinh với mức ý nghĩa p<0,05

Kết quả: Một số yếu tố liên quan với SDD thấp còi là kinh tế hộ nghèo và cận nghèo làm tăng nguy cơ SDD thấp còi 1,5 lần (p<0,001); Hộ gia đình có trên 4 người tăng nguy cơ 1,4 lần (p <0,001); Bà mẹ không đi học, con nguy cơ 1,3 lần (p <0,001); Mẹ làm ruộng, con nguy cơ 2,0 lần (p <0,001); Người dân tộc nguy cơ gấp 2,8 lần (p <0,001); Ngoài ra, một số yếu tố liên quan khác được tìm thấy giữa tình trạng nội trú; số thứ tự được sinh ra; tình trạng sốt 2 tuần qua; tình trạng ngủ trưa và thời gian ngủ đối với tình trạng SDD thấp còi.

Kết luận: Hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế xã hội là yếu tố liên quan đến SDD thấp còi, vì vậy cần chú trọng đầu tư kinh tế xã hội và dinh dưỡng cho vùng dân tộc, vùng khó khăn có thể góp phần cải thiện suy dinh dưỡng thấp còi.


Từ khóa


yếu tố liên quan, suy dinh dưỡng, thấp còi, trung học cơ sở, dân tộc bán trú

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


Hanson MA, Bardsley A, De-Regil LM, Moore SE et al. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) recommendations on adolescent, preconception, and maternal nutrition: "Think Nutrition First". Int J Gynaecol Obstet. 2015; 131 Suppl 4: S213-53.

Best C, Neufingerl N, Geel LV, Briel T, and Saskia Osendarp. The nutritional status of school-aged children: Why should we care? Food and Nutrition Bulletin. The United Nations University. 2010; 31(3):400-411.

Wafaa Y, Abdel Wahed S, and Randa Eldessouki. Malnutrition and Its Associated Factors among Rural School Children in Fayoum Governorate, Egypt. Journal of Environmental and Public Health. 2017:1-9.

Lê Nguyễn Bảo Khanh. Tình trạng dinh dưỡng và xu hướng tăng truởng của trẻ lứa tuổi học đường. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm. 2010; 6(3+4): 24-30.

Le Nguyen BK, Le Thi H, Nguyen Do VA, Tran Thuy N et al. Double burden of undernutrition and overnutrition in Vietnam in 2011: results of the SEANUTS study in 0·5-11-year-old children. Br J Nutr. 2013; 110 Suppl 3: S45-56.

Whitney EN. Life cycle nutrition: Infancy, Childhood and Adolescence Understanding Nutrition. Cengage Learning. 2015; 571-575.

WHO. Adolescent Nutrition: A Review of the Situation in Selected South-East Asian Countries. 2006.

Black RE, Allen LH, Bhutta ZA and al. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. Lancet. 2008; 371(9608): 243-260.

Srivastava S, Mahmood SE, Srivastava PM, Shrotriya VP and Kumar B. Nutritional status of school-age children - A scenario of urban slums in India. Archives of Public Health. 2012: 70-78.

Tăng Kim Hồng. Các yếu tố môi trường và lối sống liên quan đến tình trạng thừa cân, béo phì ở học sinh cấp 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm. 2013; 9(3):23-32.

Hồ Thu Mai, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Hữu Bắc. Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần và một số yếu tố liên quan của học sinh 6-14 tuổi tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm. 2010; 6(2): 23-31.

Weiss S, Corkum P. Pediatric Behavioural Insomnia - “Good Night, Sleep Tight” for Child and Parent. Insomnia Round of Canadian Sleep Society. 2012; 1(5).

Gozal D, Capdevila O, Kheirandish-Gozal L. Metabolic Alterations and Systemic Inflammation in Obstructive Sleep Apnea among Nonobese and Obese Prepubertal Children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2008; 177(10): 1142-1149.

Dawit Degarege A, Abebe Animut. Undernutrition and associated risk factors among school age children in Addis Ababa, Ethiopia. BMC Public Health. 2015;15:375:1-9.

Saba Syed RR. Factors influencing nutritional status of school children in an urban slum of Hyderabad, India. Int J Contemp Pediatr. 2015; 2(4):335-339.

Zaida Herrador, Endalamaw Gadisa, Javier Moreno, Javier Nieto et al. Cross-Sectional Study of Malnutrition and Associated Factors among School Aged Children in Rural and Urban Settings of Fogera and Libo Kemkem Districts, Ethiopia. PLOS ONE | www.plosone.org. 2014.