Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng bệnh viện tại Việt Nam: nghiên cứu tổng quan có hệ thống, giai đoạn 2000-2015

Thắng Nguyễn Hữu, Hà Lê Thị Thanh, Hà Nguyễn Thị Thu, Hùng Lê Mạnh, Như Nguyễn Thị

Tóm tắt


Nghiên cứu tổng quan có hệ thống nhằm tổng quan các kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam giai đoạn 2000-2015. Tổng số 27 nghiên cứu tại Việt Nam đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy: Các nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh tại nước ta được thực hiện trên nhiều đối tượng và địa điểm khác nhau. Công cụ để đo lường sự hài lòng được sử dụng bao gồm các yếu tố như: thông tin chung, thời gian chờ đợi tiếp cận dịch vụ, giao tiếp tương tác với nhân viên y tế, giao tiếp tương tác với bác sỹ, cơ sở vật chất/trang thiết bị, kết quả điều trị/chăm sóc sức khỏe… cho phù hợp với từng đối tượng và địa phương nghiên cứu. Sự hài lòng được đánh giá dựa trên thang đo Likert, chủ yếu là thang đo 5 điểm. Kết quả cho thấy sự hài lòng chung đối với chất lượng dịch vụ y tế đều ở mức trung bình. Về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, các nghiên cứu có đưa ra các nhận xét khác nhau nhưng nhìn chung sự hài lòng ít liên quan tới các yếu tố về mặt thông tin chung như: tuổi, giới, tình trạng hôn nhân… và liên quan nhiều đến các yếu tố về chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở, tương tác với cán bộ y tế.


Từ khóa


Sự hài lòng của người bệnh, tổng quan hệ thống, bệnh viện.

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tiếng Việt

Lê Thị Kim Ngân và Lê Thị Thu Trang (2014), "Đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú về chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 31(2014), tr. 8-16.

Nguyễn Hòa Bình (2000), "Nghiên cứu nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sử dụng dịch vụ bệnh viện", Tạp chí y học thực hành, 6, tr. 19-21.

Phạm Nhật Yên (2008), Sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám, chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện Bạch Mai năm 2008, Luận văn y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.

Nguyễn Công Thịnh (2010), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám Nội-Nhi của khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2010, Luận văn y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.

Lê Thanh Chiến và các cộng sự (2014), "Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về khám, chữa bệnh tại một số bệnh viện Đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Y-Dược học quân sự số phụ trương năm 2014, tr. 35-43.

Phùng Thị Hồng Hà và Trần Thị Thu Hiền (2012), "Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới - Quảng Bình", Tạp chí khoa học, 72B(3), tr. 75-84.

Phạm Hữu Trung (2011), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh lao phổi AFB(+) điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2011, Luận văn y tế công cộng, Đại học y tế công cộng.

Nguyễn Quang Thành (2013), Mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước năm 2013, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng.

Nguyễn Ngọc Lý (2013), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về công tác chăm sóc điều dưỡng tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2013, Luận văn y tế công cộng, Đại học y tế công cộng.

Chu Hùng Cường (2012), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám, chữa bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương năm 2012, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng.

Nguyễn Văn Phi và cộng sự (2015), "Đánh giá sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại phòng khám Đa khoa Cầu Diễn thuộc trung tâm y tế quận Từ Liêm thành phố Hà Nội", Tạp chí y học dự phòng, 4(164).

Đinh Ngọc Thành và cộng sự (2014), "Giao tiếp của điều dưỡng và sự hài lòng của người bệnh nội trú tại các khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên", Tạp chí khoa học & công nghệ, 115(01), tr. 143 - 148.

Nguyễn Bá Anh (2012), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại 1 số khoa lâm sàng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2012, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng.

Trần Thị Hà Giang (2011), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu Trung Ương năm 2011, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng.

BS Nguyễn Thị Hoàng Vân ĐD Nguyễn Thị Ngọc Hân, BS Bùi Hữu Minh Trí (2012), Thời gian chờ đợi khám bệnh và sự hài lòng của bệnh nhân tại khoa khám bệnh BVTM An Giang 4-5/2012.

Nguyễn Thế Vinh (2012), Thực trạng công tác khám chữa bệnh ngoại trú và sự hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2012, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng.

Nguyễn Văn Đông (2012), Đánh giá thực trạng cung cấp, sử dụng và sự hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ khám chữa bệnh nội trú bằng y học cổ truyền tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa năm 2012, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng.

Nguyễn Khánh Chi (2011), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Thành phố Hà Nội năm 2011, Luân văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng.

Bùi Thị Dương Vân (2011), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh với hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Trung Ương năm 2011, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học Y tế công cộng.

Bùi Thị Thu Hương (2009), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Duy Tiên, tỉnh Bắc Ninh, năm 2009, Luân văn y tế công cộng, Đại học y tế công cộng.

Trương Thị Bích Ngọc (2011), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại một số khoa của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2011, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng.

Tiếng Anh

Mohammadreza Hojat và cộng sự (2011), "A brief instrument to measure patient's overall satisfaction with primary care physicians", Family medicine, 43(6).