Tuân thủ điều trị dùng thuốc ở người bệnh tăng huyết áp được quản lý tại bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, năm 2015-2016

Giang Kim Bảo, Minh Nguyễn Hải, Thanh Hồ Thị Kim

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu mô tả thực trạng tuân thủ điều trị dùng thuốc của người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ năm 2015- 2016 và một số yếu tố liên quan. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả bao gồm nghiên cứu hồ sơ bệnh án và phỏng vấn trực tiếp được 263 người bệnh THA vô căn, nguyên phát, đã được điều trị nội trú dò liều thuốc, tham gia điều trị ngoại trú, khám bệnh định kỳ trên 12 tháng. Thông tin thu thập gồm các đặc điểm cá nhân, mức tuân thủ điều trị THA dùng thuốc, kiến thức của người bệnh về THA. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh dùng thuốc rất thường xuyên là 45,6%, tỷ lệ rất thường xuyên dùng đúng thuốc theo đơn là 47,1%. Tuân thủ điều trị dùng thuốc cao hơn ở nam giới, ở người có nguồn thu nhập thường xuyên từ lương, ở người có nhận thức tốt hơn về bệnh THA. Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị dùng thuốc đối với bệnh THA còn thấp. Vì vậy, cần tăng cường nhận thức cho người bệnh, có hỗ trợ và giải pháp phù hợp cho người không có nguồn thu nhập ổn định. Đồng thời tìm hiểu lý do tại sao nữ giới lại tuân thủ kém hơn để đề xuất được những can thiệp cải thiện dựa trên nguyên nhân

Từ khóa


Tăng huyết áp, tuân thủ điều trị, đặc điểm văn hoá xã hội, Việt Nam

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tiếng Việt

Đào Duy An (2016). Nhận thức cơ bản và cách xử trí ở bệnh nhân tăng huyết áp, , in Hội nghị khoa học Tim mạch toàn quốc lần thứ 11. 2006.

Đào Duy An (2007). Tăng huyết áp thầm lặng như thế nào Tạp chí Tim mạch học Việt Nam. 47: p. 445 - 451.

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương (2016). Thực trạng tăng huyết áp ở Việt Nam. [cited 2016 December 31]; Available from: http://cippr.huph.edu.vn/vi/node/98.

Hội Tim mạch Việt Nam (2014). Tài liệu hội thảo Tim mạch toàn quốc năm 2014. in Hội nghị Tim mạch toàn quốc.

Ninh Văn Đông (2010).Đánh giá sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp trên 60 tuổi tại phường Hàng Bông- Hoàn Kiếm - Hà Nội, năm 2010. Trường Đại học Y tế Công cộng.

Tâm, P.T., N.T. Đạt, and Lê Minh Hữu (2014). Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp và việc thực hiện theo dõi và điều trị ở ngưởi từ 25 tuổi trở lên tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Y học thực hành, 944: p. 312-314.

Nguyễn Hải Yến (2012).Tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh, bệnh viện E, năm 2011. Trường Đại học Y tế Công cộng.

Tiếng Anh

Akpan Edo.T (2009). Factors Affecting Compliance with Anti-hypertension Drugs Treatment and Required Life style Modifications Among Praslin Island. University of South Africa.

Pauline E. Osamor and Bernard E. Owumi (2011).Factors Associated with Treatment Compliance in Hypertension in Southwest Nigeria. J HEALTH POPUL NUTR 2011. 29(6): p. 619-628.

Angelina Alphonce Joho (2012). Factors affecting treatment compliance among hypertension patients in three district hospitals - Dar es Salaam in Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS), Muhimbili University of Health and Allied Sciences.

Chythra R. Rao, et al.,(2014). Treatment Compliance among Patients with Hypertension and Type 2 Diabetes Mellitus in a Coastal Population of Southern India. Int J Prev Med. 5(8): p. 992-998