Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, mật độ xương của nữ sinh vị thành niên tại Thái Nguyên năm 2014 (Assessment of nutritional status and bone mineral density of adolescent girls in Thai Nguyen in 2014)

Thúy Vân Phạm

Tóm tắt


Loãng xương là một căn bệnh thầm lặng, không có dấu hiệu hoặc triệu chứng rõ rệt. Chẩn đoán sớm tình trạng khoáng của xương có vai trò quan trọng ở trẻ em để đánh giá tình trạng tăng trưởng của xương và phòng ngừa loãng xương, gãy xương do loãng xương ở người trưởng thành, nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mục tiêu: Ðánh giá tình trạng dinh dưỡng và lượng khoáng của xương gót nữ vị thành niên là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y Thái Nguyên. Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 340 đối tượng, bằng máy siêu âm định lượng. Kết quả: Tỷ lệ nữ vị thành niên bị thiếu năng lượng trường diễn là 39,8%, 2,3% - tiền béo phì và 0,6% bị béo phì. 2,9% nữ sinh viên có lượng khoáng xương rất thấp, 37% sinh viên có lượng khoáng xương thấp. Kết luận: Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn, tiền béo phì và mật độ xương thấp của nữ vị thành niên 18 tuổi tại Thái Nguyên khá cao. Cần tăng cường giáo dục, truyền thông, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập hợp lý, cải thiện khẩu phần ăn, tăng vitamin và khoáng chất.

English abstract

Osteoporosis is often called “the silent disease” without obvious symptoms. Early diagnosis of bone mineral density among children is important to assess bone growth and prevention of osteoporosis. It also prevents bone fractures due to osteoporosis in adults in order to enhance health and improve a quality of life. Objective: To evaluate the nutritional status, bone mineral density (BMD) of heel bone in adolescent girls, first-year students at Thai Nguyen Medical College. Methods: A cross-sectional study of 340 subjects, using quantitative ultrasound method. Results: The prevalence of chronic energy deficiency (CED) was 39.8%, 2.3% were overweight and 0.6% were obese. There were 2.9% of female students who has severe osteopenia and 37% were osteopenia. Conclusions: Prevalence of CED, overweight/obesity and low BMD in adolescent girls aged 18 in Thai Nguyen was very high. High education, promotion of balanced diet, physical activities are highly recommended. In addition, vitamin and mineral supplements could also be considered.


Từ khóa


Loãng xương là một căn bệnh thầm lặng, không có dấu hiệu hoặc triệu chứng rõ rệt. Chẩn đoán sớm tình trạng khoáng của xương có vai trò quan trọng ở trẻ em để đánh giá tình trạng tăng trưởng của xương và phòng ngừa loãng xương, gãy xương do loãng xương ở n

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tiếng Việt

Hà Huy Khôi, Lê Thị Hợp (2012). Phương pháp dịch tễ học dinh dưỡng, Nhà xuất bản Y học

Nguyễn Văn Tuấn (2008). Loãng xương. Thời sự y học, tháng 7, số 29, tr. 11-22; 26-33

NIN/UNICEF (2010). Tổng điều tra dinh dưỡng 2009-2010. Nhà xuất bản Y học.

Phạm Duy Tường (2013). Dinh dưỡng và một số vấn đề sức khỏe cộng đồng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tr. 12

Trường Đại học Y Hà Nội (2000). Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng ở cộng đồng. Nhà xuất bản y học, Hà Nội, tr. 106 -110

Vũ Thị Thu Hiền (2010). Thiếu vitamin D và các yếu tố liên quan ở phụ nữ 15-49 tuổi tại Hà Nội và Hải Dương. TC DD và TP 6 (3+4), 40-46.

Tiếng Anh

Bianchi ML, Baim S, Bishop NJ, et al. Official positions of the International Society for Clinical Densitometry ISCD) on DXA evaluation in children and adolescents [conference report]. Pediatr Nephrol 2010; 25:37-47.

Kaufman JJ, EinHorn TA (1993). Perspectives: Ultrasound assessment of bone: review. J Bone Miner Res 8:517-525

Khalid MK, Kyriakie S., Arif Somani, (2013). Can ultrasound be used to estimate bone mineral density in children with growth problems? Acta Paediatr, 102(9): e407–e412. doi:10.1111/apa.12314.

Kocks J, Ward K, Mughal Z, Moncayo R, (2010). Z-score comparability of bone mineral density reference databases for children. J Clin Endocrinol Metab.; 95(10):4652-9. doi: 10.1210/jc.2010-0677.

Njeh CF, Shaw N, Gardner-Medwin JM, (2000). Use of quantitative ultrasound to assess bone status in children with juvenile idiopathic arthritis: a pilot study. J Clin Densitom; 3(3):251-60.