Kiến thức của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em tại một số vùng/miền, Việt Nam (Knowledge of mothers havingchildren under five-year-old ondiarrhea and acute respiratory infections prevention suffering from children in some regions of Vietnam in 2014)

Thắng Hữu Nguyễn, Long Nguyễn Hoàng, Anh Lê Việt, Minh Đinh Thị, Anh Trần Tuấn

Tóm tắt


Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 409 bà mẹ có con dưới 5 tuổi, nhằm mô tả kiến thức của bà mẹ về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHH) ở trẻ em tại một số vùng thuộc 3 miền Việt Nam năm 2014. Kết quả cho thấy, 78,5% bà mẹ có kiến thức đúng về cách cho trẻ ăn/bú khi trẻ bị tiêu chảy. Tỷ lệ các bà mẹ biết một số dấu hiệu nặng của tiêu chảy cấp và NKHH cấp còn thấp: Chỉ có 6,6% các bà mẹ nhận biết dấu hiệu da nhăn nheo, trong đó tỷ lệ các bà mẹ ở thành thị chiếm 14,4%, còn nông thôn chỉ chiếm 2,1%; Có Tỷ lệ các bà mẹ nhận biết dấu hiệu rút lõm lồng ngực là 11%, trong đó tỷ lệ bà mẹ ở thành thị là 25,9% và ở miền núi là 1,5%. Bà mẹ ở thành thị có kiến thức về phòng chống tiêu chảy và NKHH ở trẻ em tốt hơn người ở nông thôn, miền núi.

English abstract

A cross-sectional descriptive study was conducted on 409 mothers who had under 5-year-old child to describe their knowledge on prevention of diarrhea and acute respiratory infections (ARI) in children in 3 regions of Vietnam in2014. The results showed that 78.5 % of mothers had correct knowledge about infant feeding/breastfeeding when the children had diarrhea. The pecentage of mothers knew some severe signs of diarrhea and ARI was low: Only 6.6% of mothers recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region); 11 % of mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mother’s knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better in rural and mountain region.


Từ khóa


Tiêu chảy cấp; Nhiễm khuẩn hô hấp cấp; Trẻ em dưới 5 tuổi; Kiến thức của bà mẹ; Diarrhea; acute respiratory infections; knowledge; under 5-year-old child

##submission.citations##


Nguyễn Gia Khánh (2013), Bài giảng nhi khoa (tập I)-Tiêu chảy cấp ở trẻ em, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.

Nguyễn Gia Khánh (2013), Bài giảng Nhi khoa (Tập I): Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em, Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.

Mạc Hùng Thắng và Trần Đỗ Hùng (2012), "Khảo sát kiến thức phòng chống tiêu chảy cấp của bà mẹ có con dưới 5 tuổi ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2010", Y học thực hành. 2012(816), tr. 130-134.

Mai Phương Thanh (2010), Thực trạng nhân lực và hoạt động trạm y tế xã môt số huyện của Tỉnh Quảng Ngãi 2008, Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội.

UNICEF (2013), UNICEF cho biết trẻ em vẫn tử vong mỗi ngày do thiếu nước sạch và vệ sinh kém, truy cập ngày 15-5-2015, tại trang web http://www.unicef.org/vietnam/vi/media_20692.html.

Bộ Y tế-Dự án CSSKBM chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu - UNICEF (2005), Chăm sóc SKBMTE và KHHGĐ tại cộng đồng, Hà Nội.

Muhe. L. (1996), "Mothers' perceptions of signs and symptoms of acute respiratory infections in their children and their assessment of severity in an urban community of Ethiopia", Ann Trop Paediatr. 16(2), tr. 129-135.

Uwaezuoke et all.(2002), "Maternal perception of pneumonia in children: a health facility survey in Enugu, eastern Nigeria", Ann Trop Paediatr. 22(3), tr. 281-285.