Child injury and school-based prevention methods (Tai nạn thương tích ở trẻ em và biện pháp phòng chống dựa vào nhà trường)

Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Vũ Anh, Nguyễn Dục Quang

Tóm tắt


Tai nạn thương tích ở trẻ em có thể xảy ra đối với tất cả các lứa tuổi và hiện đang là vấn đề y tế công cộng được quan tâm. Tại các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, so với các nguyên nhân tử vong do bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm , tai nạn thương tích trẻ em đang trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với trẻ. Tai nạn thương tích trẻ em hoàn toàn có thể phòng tránh được thông qua các biện pháp khác nhau, trong đó nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và tạo dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn là không thể thiếu. Để thực hiện các biện pháp đó, hướng tiếp cận dựa vào nhà trường được xem là khả thi và hiệu quả.

English abstract

Child injury, a majorly concerned public health problem, may happen to all age groups. Beside causes of death by communicable and uncommunicable diseases, child injury has become the leading cause of death in children in developing countries in general and in Vietnam in particular. Child injury is preventable via various types of different intervention of which improvement of knowledge and skills on injury prevention and creation of a safe environment for children to study and play are essential. To achieve these interventions, school based approach is considered as feasible and effective.


Từ khóa


học sinh tiểu học; tai nạn thương tích trẻ em; phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em; phòng tránh dựa vào nhà trường; primary school students; child injury; child injury prevention; school- based intervention

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bộ Y tế, Thống kê tử vong trẻ em và vị thành niên từ 0- 19 tuổi do tai nạn thương tích 2005 - 2006, Hà Nội 2008

Bộ Y tế, Thống kê tử vong do tai nạn thương tích năm 2007, Hà Nội 2008

Lê Vũ Anh, Lê Cự Linh, Phạm Việt Cường (2003), Điều tra liên trường về chấn thương ở Việt Nam, Hà Nội 2003.

Lê Vũ Anh, Nguyễn Thuý Quỳnh, Lê Cự Linh, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Trang Nhung, Lã Ngọc Quang, Trần Trọng Hà (2004). Điều tra cơ bản tình hình chấn thương và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 18 tuổi tại 6 tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Cần Thơ, Đồng Tháp năm 2004. Trường Đại học Y tế công cộng - UNICEF Việt Nam, 2004.

Nguyễn Trọng Hà, Phạm Việt Cường, Lã Ngọc Quang, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Trang Nhung, Lê Thị Kim Ánh, Nguyễn Y Vân, Phạm Công Tuấn (2008). Điều tra cơ bản tình hình chấn thương và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 18 tuổi tại 6 tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Cần Thơ, Đồng Tháp năm 2008. Trường Đại học Y tế công cộng - UNICEF Việt Nam, 2009.

Tài liệu tiếng Anh

Badura, A (1977a), Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavior Change. Psychological Review.

Bunn F, Collier T, Frots C, Ker K, Roberts I, Wentz R, Traffic calming for prevention of road traffic injuries: systematic review and meta-analysis. Injury prevention 2003; 9(3): 200-204

Csikszentmihalyi, M.and Schneider, B (2000), Becoming Adult: How Teenagers Prepare for the world of work. New York: basic book.

Doyle J. Child injury prevention. The story of UNICEF's interventions in Vietnam, Hanoi 2008.

Dean T. Jamison, Henry Mosley et al. (editors). Disease Control Priorities in Developing Countries. Published for the World Bank - Oxford University Press.

Florence, Innocenti Research Centre (2001), A league table of child deaths by injury in rich nations. Innocenti report No2.

Krug, E., et al (2002), World report on violence and Health, World Health Organization: Geneva.

Pan American Health Organization (2001), Life skill approach to child and adolescent healthy human development. Washing DC.

WHO (2008), World report on child injury prevention, Geneva.