Tình hình bệnh tăng huyết áp tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Hypertension in Dong Ha city, Quang Tri Province)

Trần Kim Phụng

Tóm tắt


Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp của dân cư thành phố Đông Hà, Quảng Trị và mối tương quan của bệnh tăng huyết áp với một số yếu tố nguy cơ. Nghiên cứu điều tra cắt ngang được thực hiện với 461 người # 25 tuổi cư trú tại thị xã Đông Hà. Tất cả các đối tượng được đo chiều cao, cân nặng, vòng bụng, tính BMI, đo huyết áp, xét nghiệm định lượng đường/ máu tĩnh mạch đói sáng, định lượng các thành phần Liptd máu. Kết quả cho thấy tần suất tăng huyết áp là 26,8%. Tần suất này tăng theo tuổi. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến tăng huyết áp gồm: Thừa cân (OR=3,8); Béo bụng (OR= 2,34); Rối loạn ít nhất 01 thành phần lipid máu (OR= 2,19); Tăng Cholesterol máu (OR=2,53); Tăng LDL- C (OR=2,15) và tăng Triglyceride (OR=2,25). Đái tháo đường, rối loạn Glucose máu đói, tăng đường máu nói chung, có tương quan rõ với bệnh tăng huyết áp, tần suất THA ở người có tăng đường máu (với Glucose/ máu 6,1 mmol/L) là 38,3%, ở bệnh nhân đái tháo đường là 41%, ở người có RLGMD là 35,3%. Tóm lại, tần suất tăng huyết áp gia tăng rõ ở người lớn tuổi, thừa cân, béo bụng, rối loạn chuyển hóa Lipid, tăng đường/ máu và đái tháo đường.

English abstract

The study objectives are to investigate the rate of hypertension among the population of Dong Ha city, Quang Tri province, and to reveal the relationship between hypertension and some risk factors. A cross-sectional investigation was conducted with 461 men and women aged # 25 years. All enrolled participants underwent measurements of height, weight, waist and BMI calculation, blood pressure, and were quantitatively tested for morning fast venous blood glucose, lipid components. The results show that hypertension rate was 26.8% and increased by age. Risk factors related to hypertension include: overweight (OR = 3.8), android obesity (OR = 2.34), dyslipidemia of at least one lipid component (OR = 2.19), hypercholesterolemia (OR = 2.53), elevated plasma LDL-C (OR = 2.15), and hypertriglyceridemia (OR = 2.25). Diabetes mellitus, fast glucose intolerance (FGI), general raised blood glucose (BG) were all evidently correlated to hypertension. Rate of hypertension in those who had elevated levels of BG (with BG # 6.1mmol/l) was 38.3%, who were diabetic taking - 41%, and who suffered from FGI - 35.3%. In brief, the rate of hypertension was obviously increased with age, overweight, android obesity, metabolic dyslipidemia, hyperglycemia, and diabetes.


Từ khóa


tăng huyết áp; yếu tố nguy cơ; thừa cân; béo bụng; rối loạn chuyển hóa Lipid; tăng đường máu; đái tháo đường; hypertension; risk factors; overweight; android obesity; metabolic dyslipidemia; hyperglycemia; diabetes

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Huỳnh Văn Minh, Phạm Gia Khải, Nguyễn Huy Dung và cs(2008). "Khuyến cáo của hội Tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị, dự phòng tăng huyết áp ở người lớn". Khuyến cáo các bệnh lý Tim mạch và chuyển hoá : 235- 294.

Phạm Gia Khải(2008). "Dịch tễ học tăng huyết áp Việt Nam". Kỷ yếu hội nghị Tim mạch học Đông Nam Á lần thứ 17.

Trần Văn Huy, Trương Tấn Minh(2004). "Dịch tễ học các yếu tố nguy cơ tim mạch chính ở người lớn tại Khánh Hòa".Tạp chí Tim mạch học, 372004: 580-596.

Tài liệu tiếng Anh

Kaplan MN.( 2005). "System Hypertension: Mechanism and diagnosis". Heart disease chapter 37. Vikrant S, Tiwari SC, 2001, "Essential Hypertension - pathogenesis and pathophysiology", Journal, Indian Academy of Clinical Medicine, vol.2, No.3: 140-161.