Thực trạng sử dụng mạng xã hội và một số yếu tố liên quan của sinh viên y khoa năm cuối Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2022-2023

Lê Đình Luyến, Nguyễn Thị Thu Hường, Đàm Thị Ngọc Anh, Trần Kim Thanh

Tóm tắt


DOI: 10.53522/ytcc.vi65.2.07

Ngày nhận bài: 28/09/2023

Ngày gửi phản biện: 13/10/2023

Ngày duyệt bài: 26/12/2023

 

Giới thiệu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng sử dụng mạng xã hội và xác định một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội của sinh viên y khoa năm cuối Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2022-2023 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 318 sinh viên y khoa năm cuối. 

Kết quả: Facebook là mạng xã hội được sinh viên sử dụng nhiều nhất (96,2%), thấp nhất là Weibo (1,3%), 82,4% sinh viên sử dụng mạng xã hội vào mục đích liên lạc, trao đổi. Sinh viên sử dụng mạng xã hội trong ngày với thời lượng nhiều nhất từ 1-2h (30,5%). Sinh viên không ở cùng gia đình và sinh viên chuyên ngành bác sĩ răng hàm mặt sử dụng mạng xã hội trong ngày nhiều hơn. Ngược lại, sinh viên có học lực trung bình khá thì thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày ít hơn so với nhóm còn lại. 

Kết luận: Cần phát triển các nghiên cứu sâu hơn, tiến hành trên cỡ mẫu lớn hơn để có bức tranh tổng thể về thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của mạng xã hội đối với kết quả học tập và các yếu tố liên quan khác.

PDF

 

Từ khóa


mạng xã hội, sinh viên, y khoa, năm cuối, Đại học Y Hà Nội