Thực trạng sàng lọc sử dụng chất trên nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới điều trị PrEP của cán bộ y tế Phòng khám SHP Hà Nội năm 2023

Văn Đình Hòa Đình Hòa, Nguyễn Thị Huyền Trang, Bùi Hồng Ngọc, Lê Vĩnh Giang

Tóm tắt


DOI: 10.53522/ytcc.vi65.2.03

Ngày nhận bài: 23/10/2023

Ngày gửi phản biện: 10/11/2023

Ngày duyệt bài: 26/12/2023

 

Đặt vấn đề: Sàng lọc sử dụng chất cung cấp những thông tin quan trọng cho việc tìm hiểu nguy cơ sử dụng chất cũng như tuân thủ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm của nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Nghiên cứu này tiến hành với mục tiêu mô tả thực trạng, một số thuận lợi, khó khăn khi sàng lọc sử dụng chất của nhóm MSM đang điều trị PrEP của cán bộ y tế tại phòng khám SHP.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng. Sàng lọc được thực hiện như một quy trình thường quy của phòng khám là thuận lợi lớn nhất của quá trình sàng lọc.

Kết quả: Sàng lọc sử dụng chất tại nhóm MSM được thực hiện như một quy trình tại phòng khám SHP, sử dụng công cụ sàng lọc sử dụng chất là ASSIST - một công cụ hỗ trợ sàng lọc sử dụng chất được WHO phát triển và được ứng dụng sử dụng tại nhiều quốc gia. Thuận lợi lớn nhất của quá trình sàng lọc là sàng lọc được thực hiện như một quy trình thường quy của phòng khám. Cung cấp dịch vụ sau sàng lọc được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn được tập huấn kỹ càng.

Một số khó khăn được đề cập: khách hàng ngại chia sẻ hoặc chia sẻ không đúng về thực trạng sử dụng chất của mình; khách hàng cảm thấy việc sàng lọc là không cần thiết; khách hàng phòng khám quá đông dẫn đến việc rút gọn quy trình sàng lọc.

PDF

 

Từ khóa


MSM, sử dụng chất, sàng lọc, thuận lợi, khó khăn, PrEP.