Hành vi trong chăn nuôi có nguy cơ lan truyền mầm bệnh liên quan đến virus Corona dọc theo chuỗi giá trị động vật hoang dã tại tỉnh Đồng Nai năm 2022

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phan Văn Phúc, Hoàng Xuân Lâm, Lưu Nguyên Thắng, Lã Ngọc Quang

Tóm tắt


DOI: 10.53522/ytcc.vi65.2.02

Ngày nhận bài: 12/09/2023

Ngày gửi phản biện: 12/10/2023

Ngày duyệt bài: 26/12/2023

 

Giới thiệu: Tại Đồng Nai, nghiên cứu trước đây đã phát hiện một số chủng virus Corona trên dúi, nhím và lợn. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả hành vi nguy cơ lan truyền mầm bệnh liên quan virus Corona trong chăn nuôi động vật hoang dã (ĐHVD) tại tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 413 người là các mắt xích trong chuỗi giá trị động vật hoang dã (ĐVHD) gồm dúi, nhím, cầy hương, nai tại hai huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu và 16 cán bộ thú y, y tế, kiểm lâm, môi trường cấp tỉnh tới cấp xã từ tháng 6-9/2022. Thông tin thu thập bằng bảng hỏi bán cấu trúc, hướng dẫn phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm trọng tâm.

Kết quả: Người chăn nuôi đóng vai trò là mắt xích trung tâm của chuỗi giá trị ĐVHD; 75,5% trang trại ĐVHD có cả loài hoang dã và gia súc, gia cầm; 48,4% không lo lắng về bệnh lây truyền tại trang trại. Về sử dụng bảo hộ lao động (PPE) thì không thường xuyên và không sẵn có. Chất thải ít được xử lý, hầu hết thu gom bón cây trồng. 

Kết luận/khuyến nghị: Thực hành vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ ĐVHD còn hạn chế. Nghiên cứu đề xuất can thiệp nhằm tăng cường xử lý chất thải, theo dõi sức khỏe người nuôi và vật nuôi, thực hành an toàn sinh học (ATSH) tại các trang trại nuôi ĐVHD.

PDF

 

Từ khóa


Từ khóa: virus Corona, động vật hoang dã, xử lý chất thải, thú y, kiểm lâm.