Một số đặc điểm chấn thương giao thông khi đi xe máy của các nạn nhân đến khám/điều trị tại TTYT huyện Lương Sơn-Hòa Bình (Some characteristics of road traffic injury among patients in Luong Son district, Hoa Binh province)

Thị Tú Quyên Bùi

Tóm tắt


Chấn thương liên quan đến giao thông đang là vấn đề sức khỏe, xã hội đáng quan tâm ở Việt Nam, hàng năm có hàng chục ngàn trường hợp tử vong, thương tích xảy ra. Chấn thương giao thông cũng gây nên những mất mát lớn về tài sản cho nạn nhân, gia đình và tạo ra những gánh nặng cho xã hội. Với mục tiêu góp phần mô tả hiện trạng tình hình chấn thương giao thông, đồng thời đưa ra được những mô tả ban đầu về mức độ trầm trọng và những chi phí bị mất đi do chấn thương giao thông gây ra, nghiên cứu này đã được tiến hành tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình năm 2002.

Đây là một điều tra mô tả hồi cứu dựa trên 93 nạn nhân người thuộc địa bàn huyện Lương Sơn bị chấn thương giao thông khi đi xe máy trong khoảng thời gian 1/1/2002-31/12/2002 đến khám/điều trị tại Trung tâm Y tế huyện (TTYTH) Lương Sơn trong vòng 24h. Các số liệu được thu thập dựa trên việc phỏng vấn trực tiếp người bị nạn hoặc người nhà, các số liệu về lâm sàng cũng được sử dụng để tính toán các mức độ trầm trọng dựa trên các chỉ số chuẩn: ISS, RTS, TRISS.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy, chấn thương giao thông (CTGT) hầu hết xảy ra trong những điều kiện giao thông thuận lợi và người tham gia giao thông thường không chấp hành đúng luật giao thông. Hầu hết các trường hợp chấn thương (CT) đều không quá trầm trọng, vị trí CT chủ yếu là đầu mặt, cổ, loại CT hay gặp nhất là CT phần mềm. Thời gian nằm điều trị tại cơ sở y tế (CSYT) trung bình là 3,45 ngày, thời gian nghỉ học/làm trung bình là 19,1 ngày và chi phí trung bình cho một vụ va chạm là 2,6 triệu đồng. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng có mối liên quan giữa trình độ học vấn (TĐHV) và việc có giấy phép lái xe, và đặc biệt là thể hiện rõ có mối liên quan chặt chẽ giữa đội mũ bảo hiểm (BH) khi bị CTGT và vị trí chấn thương đầu mặt cổ.

English abstract

Road traffic injury is an emerging health and social problem in Vietnam. There were thousands deaths or injured cases every year. Road traffic injury also causes a huge economic loss for victims and their families and creates a social burden for social welfare. This study was carried out in Luong Son district, Hoa Binh province in 2002 with the objective to provide more evidence on the severity and economic loss of road traffic injury victims.

This is a retrospective study based on the information collected from 93 road injury victims who were admitted to Luong Son district health center during the period from Jan 1, 2002 to December 31, 2002. Eligible victims to the study were interviewed with a structured questionnaire; three different injury severity scores: ISS, RTS and TRISS, were also calculated based on medical diagnosis. The results showed that most of cases took place in fine weather conditions, in a quite good road; and in most of the cases the victims violated the traffic law. Most of injuries were moderate injuries; the majority of injury locations are face/head or legs. All of the victims were hospitalized for about 3.5 days, and about 19 days off from work or school. More than 90% of them needed help from family members at least one more day. The results also showed that average cost of each crash is about 2.6 millions Vietnam Dong (about 180$US); and there is a relationship between education level and having drive license, and especially the study confirmed that not wearing helmet is a risk factor of head/face injury.


Từ khóa


chấn thương; tai nạn giao thông; xe máy; Hòa Bình; injuries; road accidents; victims; motorbike; Hoa Binh province

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Lê Vũ Anh, Trần Hữu Bích- Dịch tễ học chấn thương ở Việt Nam và trên Thế Giới, chiến lược phòng ngừa và kiểm soát- Trường đại học y tế công cộng 1997

Linh C. Le, Cuong V. Pham, Michael J. Linnan, et al., Vietnam profile on traffic- related injury: Facts and figuresfrom recent studies and their implications for road traffic injury policy, Submitted to Road Traffic Injury & Health Equity Conference/Cambridge, Massachusetts, USA April 10-12, 2002

Nguyễn Hữu Chỉnh- Một số nhận xét về đặc điểm dịch tễ tai nạn giao thông đường bộ ở Hải Phòng trên 440 nạn nhân- NXB YH VN- Tổng hội y học sô 10 (trang 36-40)

Baker SP et al- The Injury Severity Score: a method for

describing patients with multiple injury and evaluating emergency

care “-J Trauma 14:187196;1974

Lê Hương Giang, Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến chấn thương giao thông tại cộng đồng dân cư huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương năm 2002, Luận văn thạc sỹ y tế công cộng, Trường đại học y tế công cộng.