Bá Hoàng, Trần

  • Số 63 (tháng 06 năm 2023) - Nghiên cứu (Research)
    Thực trạng kê đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú bảo hiểm y tế điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa năm 2022
    Tóm tắt  PDF