An, Phạm Vĩnh, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

  • Số 54 (tháng 3 năm 2021) - Nghiên cứu (Research)
    Tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2017 - 10.53522/TCCU7756
    Tóm tắt  PDF