Hưng, Nguyễn Trọng, Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, Việt Nam

  • Số 49 (tháng 09 năm 2019) - Nghiên cứu (Research)
    Thực hành và một số yếu tố ảnh hưởng đến nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con từ 6-12 tháng tuổi tại Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ năm 2019
    Tóm tắt  PDF