Bình An, Nguyễn Thị, Đại học Thăng Long

  • Số 54 (tháng 3 năm 2021) - Nghiên cứu (Research)
    Thực trạng tự kỳ thị của người bệnh HIV/AIDS điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La năm 2019 và một số yếu tố liên quan - 10.53522/MSYZ2553
    Tóm tắt  PDF