Hùng, Nguyễn Mạnh, Đại học Y tế công cộng, Việt Nam

  • Số 49 (tháng 09 năm 2019) - Nghiên cứu (Research)
    Thực trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại thị xã Chí Linh, Hải Dương và Kim Bôi, Hòa Bình năm 2018
    Tóm tắt  PDF