Hòa, Nguyễn Bình, Bệnh viện Phổi Trung ương, Việt Nam

  • Số 49 (tháng 09 năm 2019) - Nghiên cứu (Research)
    Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị Methadone tại tỉnh Long An, năm 2019
    Tóm tắt  PDF