Hương, Lê Thị Thanh, Đại học Y tế công cộng

  • Số 47 (tháng 3 năm 2019) - Nghiên cứu (Research)
    Thực trạng vi phạm quy định cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại 5 thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam năm 2017
    Tóm tắt  PDF
  • Số 47 (tháng 3 năm 2019) - Nghiên cứu (Research)
    Đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh năm 2018
    Tóm tắt  PDF