Anh Thư, Đặng Thị, Bộ môn Sức khỏe Môi trường, Khoa Y tế công cộng, trường đại học Y Dược, Đại học Huế

  • Số 50 (tháng 12 năm 2019) - Nghiên cứu (Research)
    Mối liên quan giữa nhiệt độ môi trường và sự nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam: Kết quả một nghiên cứu theo chuỗi thời gian
    Tóm tắt  PDF