Dear colleagues, 

To prepare for the special edition on the topic of Sexual and Reproductive Health and Rights which will be published ahead of The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual health and rights in October 2017, Vietnam Public Health Association plans to organize a training course to support authors who successfully publish the paper in this special edition. The training’s objectives are:
- To provide writing guideline and help authors finalizing draft manuscriptsbased on the available data.
- To give direct comments and suggestions on the manuscript by international and Vietnamese experts.
 

Venue and Date (to be confirmed): 01 day, June 2017 in Hanoi (in addition, we also support authors to edit/comment via email and skype before and after the training)

Participants: Researchers, authors with draft articles on Sexual and Reproductive Health and Rights (mandatory).

Manuscript Requirement: To be ensured the regulation of Vietnam Journal Public Health.

Number of audiences: Limited

Fee: Registration is free. Vietnam Public Health Association will cover a part of travel and accommodation for delegates from outside Hanoi.

(Agenda will be announced later)

Deadline for submitting the manuscript and registration before 17:00, 15/05/2017, email ltq@vpha.org.vn (Ms. Lam Quy)


Sincerely,
Editorial Assistant of Vietnam Journal of Public Health


Kính gửi các thầy cô, các anh chị,
 
Thực hiện kế hoạch xuất bản số tạp chí chuyên đề về Sức khỏe và Quyền Sinh sản và Tình dục xuất bản vào tháng 10/2017, trước thềm hội nghị Khu vực Châu Á Thái Bình Dương về Sức khỏe và Quyền Sinh sản và Tình dục lần thứ 9, với mục đích hỗ trợ các tác giả đăng tải thành công bài báo trong số đặc biệt này, Hội Y tế Công cộng Việt Nam dự kiến tổ chức lớp tập huấn với nội dung:
- Hướng dẫn viết và hoàn thiện nội bài báo dựa trên bộ số liệu sẵn có của tác giả.
- Góp ý trực tiếp trên bản thảo bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.
 

Địa điểm, thời gian (dự kiến): 01 ngày, Tháng 6/2017 tại Hà Nội (ngoài ra có hỗ trợ chỉnh sửa/góp ý qua email + skype trước và sau tập huấn)

Đối tượng: Các nghiên cứu viên, tác giả có bản thảo bài báo với chủ đề về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục (bắt buộc)

Yêu cầu bản thảo: Đảm bảo quy định của tạp chí Y tế Công cộng

Số lượng: có hạn

Kinh phí: Hội Y tế Công cộng Việt Nam không thu phí tham dự, có hỗ trợ một phần kinh phí đi lại và ăn ở cho đại biểu ngoại tỉnh.

(Chi tiết chương trình sẽ thông báo sau)

Thời gian nộp bản thảo và đăng kí tham dự trước 17:00, ngày 15/05/2017, email ltq@vpha.org.vn (CN. Lâm Quý)


Trân trọng.
Thư kí Ban biên tập